Lierse Kempenzonen realiseert met Ayyoub Allach eerste wintertransfer in operatie redding: “Ik sta hier nog in het krijt”

lierse kempenzonen dicht vanavond een gitzwart eerste competitieluik af met een thuismatch anti la louvière ( 20u ). De pallieters hebben hoge nood aan een zege, maar zou hoe dan ook van op een degradatieplaats de winterstop induiken. Kersverse aanwinst ayyoub allach hoopt na de jaarwisseling het tij te bijstaan keren. De pas 21-jarige ayyoub allach is weer thuis. Na het failliet van lierse koos de middenvelder de loop vooruit en trok naar de italiaanse tweedeklasser spezia. Die transfer ketste door dichtdoen van. . .

Geen ‘bewuste omgang met toegankelijkheid publieke gebouwen’ en ‘’buitenfietspompen

de vlaamse overheid speuren de toegankelijkheid van 148 openbare gebouwen. De toegankelijkheidseisen waren in de realiteit in geen onderbeen constructie nageleefd. Dvp vindt deelname en toegankelijkheid zeer belangrijk. De dvp-fractie pril daarom de gemeenteraad in zitting van 26 november zich positief te engageren om bij elke aanpassing en/of nieuwbouw aan openbare gebouwen de criteria zoals opgesomd in de gewestelijke stedelijke verordening toegankelijkheid maximaal toe te passen. Nva onthield zich. Cd & amp ; v stemde voor want vond dit nuttig. De lvb-fractie was verdeeld tussen onthoudingen en neen. Het petitie haalde het dus niet. Dvp betreurt dit. Openbare buitenfietspompen de provincie werkte fietsknooppuntennetwerken uit. Pepingen kent een fietspadenplan 2024 en keurde eerder ook de groepsaankoop voor elektrische fietsen goed. “op het grondgebied van pepingen verzaken echter nog mechanische buitenfietspompen waarmee men fietsbanden gratis kan oppompen. Dvp stelde daarom op de gemeenteraad voor over te gaan tot de terugloop, plaatsing, signalisatie en het onderhoud van een openbare buitenfietspomp op het gemeenteplein en/of ontmoetingscentra in eerste fase en wanneer budgettair wellicht ook op druk gebruikte fietsknooppunten te de gemeente. Alle partijen spraken zich positief uit maar meerderheidspartij lvb keurde af. “men zou met buitenfietspompen alhoewel bezig zijn “als onderdeel van de mobi-punten”. Doch is er geen enkele collegebeslissing vertrouwd over buitenfietspompen”, zegt kristof de cuyper.

Jess Thorup hamert op belang van uitduel in Oostende: “December wordt een cruciale maand”

rakelings een dag na de europese zege contra oleksandria heerste er bij aa gent vandaag nog steeds een feestelijke stemming. Ongeslagen groepswinnaar geworden in een menigte met saint-etienne en wolfsburg is dan ook niet niks. “ik denk dat we toch iets weids bereikt hebben”, aldus een tevreden jess thorup. “het werd dan ook een kerks avond voor ons. Al waarden het wel twee totaal gevari\xeberde speelhelften. ” zo wijst thorup ook onmiddellijk op wat er fout liep na de break : “”in de helft helft verloren we de beheersing over de partij en wanneer zij de 2-1 scoorden, roken ze bloed. Je kunt het zowel positief als negatief aanschouwen maar voor mij was het toch ooit toch bovenal een mooie avond en we moeten wel opsteken uit die afdingen die we bezitten opgemerkt na rust. We moeten wat slimmer geworden, ook voor de topduels in belgië én de volgende europese ontmoeting. ”realiteit van de dag : geen leuk koffiekransje dus maar een uitlooptraining waarbij regen en wind net als donderdagavond voor zware omstandigheden zorgden. Zondag staat dan ook een lastige uitmatch op het programma : “toen ik enkele inweken achterspeler ons programma bestudeerde, heb ik die partij in oostende onmiddellijk aangestipt. Dit kan een heel moeilijke duel geworden voor ons. Ik heb dan ook al de jongens op het hart gedrukt dat ze nu nog niet moeten denken aan de duels die na zondag volgen. Oostende is een prima ploeg. Ze verloren dan wel in eupen maar we zal een hoog niveau moeten halen als we er willen winnen. ”weersomstandigheden“ik ken de omstandigheden in oostende alvast voldoende en ik weet dat het mentaal ook relevant is dat allemaal schel staat. We kunnen voetgewricht concentreren op onze inherent speelstijl. We moeten hen gedurende druk zetten en niet teveel denken aan die gure windstoten. Daar moeten we niet teveel stil bij staan, ook al kunnen de weersgesteldheid beschermd een belangrijke stemkracht hebben. Maar we moeten bovenal klaar zijn voor een stevige strijd. ”er resten aa gent nog drie wedstrijden in 2019. Na de partij op visite bij kv oostende volgen er nog voor inherent gehoor de slag om vlaanderen contra club brugge en daarna ronden de buffalo’s hun voetbaljaar af op visite bij standard : “december is our moving month, een cruciale maand. We zijn goed gestart maar nu moeten we ook de drie punten halen in oostende. Als ons dat lukt, zal mensen verwerkelijken dat men met ons rekening moet houden. Maar als we verliezen, kunnen onze achtervolgers ook weer naderbij komen. Daarom denken we nog niet teveel aan de twee andere wedstrijden. ”

Verzet tegen waterzuiveringsstation in de Kareelstraat in Bellingen

op de zakagenda van de stadsbestuur van 26 november 2019 werd de inplanting van een geringe waterzuiveringsinstallatie ( kwzi ) in de kareelstraat ter machtiging voorgelegd. Maar dat was behalve protest van omwonenden en tegenpartij gerekend. De bewoners van de kareelstraat en leerlingen, ouders en leerkrachten van de vrije basisschool spring in ‘t veld hadden een afvaardiging afgevaardigd. Ze stelden vragen en uitten hun ongenoegen over de voorliggende plannen van het waterzuiveringsstation. Behalve info, behalve bespreking werd een beslissing klaargemaakt. Ook voor de tegenpartij fracties cd & amp ; v, dvp en nva kon deze manier om tot een beslissing te komen niet door de beugel. Oude plannen de cd & amp ; v-fractie legde verhelderend uit why deze locatie niet kan beletten word met de volgende argumentatie : “op de infovergadering van 29 april 2014 werden de plannen voor een kwzi ( geringe waterzuiveringsinstallatie ) uitgelegd en was het zeer verhelderend dat er bij de bevolking geen draagvlak is voor de inplanting van de kwzi in de kareelstraat. De infovergadering is meer dan 5 jaar geleden en vermits elke partijtje, die deel nam aan de keuze in pepingen, medezeggenschap en participatie van de inwoners in het regelgeving hoogst vitaal vindt, en terecht, is een nieuwe infovergadering meer dan op zijn plaats. De adviezen van de milieuadviesraad en van de gemeentelijke provisie voor ruimtelijke rangschikking ( gecoro ) voor deze inplanting ronddwalen 5 jaar geleden negatief. De kareelstraat werd nog maar een aantal jaar geleden compleet heraangelegd. Toen werd voorspellen dat het rioolwater opgepompt wordt naar de trapstraat. Bij een kwzi in de kareelstraat moet deze straat opnieuw opgebroken word overmits het rioolwater in de andere plaats moet lopen. Bij een thehuis en zaal er wordt een waterzuiveringsstation ingeplant vlakbij een orthopedagogisch centrum. De vzw huize terloo in de kareelstraat te bellingen vangt 61 nageslacht op. Het centrum stelt 60 medewerkers tewerk. Er wordt een waterzuiveringsstation ingeplant nabij de meeste gebruikte gemeentelijke zaal. In de gemeentelijke zaal de cirkelvorm gaan talrijke activiteiten door waarvan de meeste eestfestijnen van verenigingen zijn. In het kasteel-klooster ter loo gaan jaarlijkse rond de 700 activiteiten door en met hun jeugdkampen bezitten zij jaarlijkse 5000 overnachtingen. De school spring in ‘t veld biedt instituut aan 180 nageslacht en heeft 20 leerkrachten. Andere voorslaan voor inplanting van de kwzi werden verworpen werden als geldelijk niet verantwoord. Ongenoegen het ongenoegen van de bewoners van de kareelstraat en leerlingen, ouders en leerkrachten van spring in ’t veld en de stevige weerwoord van de tegenpartij bezitten indruk gecre\xeberd op de lvb-meerderheid. De gemeenteraadsbeslissing werd uitgesteld tot januari 2020. Er wordt een infovergadering georganiseerd waarop alle mogelijke locaties uitgelegd worden. Er word adviezen gevraagd aan de gecoro en aan de milieu- en landbouwraad. Er wordt een overeenkomst vastgelegd met de bevoegde vlaamse minister waar alle pepingse politieke fracties zou uitgenodigd word om de twee consensus-locaties, ruilverkaveling achter hof terkammen en/of het zwaantje te gaan verdedigen. Dvp gezien de mondelinge vragen uit het publiek bij de samenkomst van 26 november, struik de pepingense stadsbestuur het agendapunt van het waterzuiveringsstation in de kareelstraat naar voren, zodat het als eerste punt behandeld werd. Dvp deed, na lange discussie en schorsingen door lvb en cd & amp ; v, ter samenkomst de mondelinge suggestie tot respijt van het gemeenteraadsdossier tot januari 2020 om een toelichting door aquafin aan buurtbewoners, de gecoro en milieuraad voorstelbaar te maken. Adviesraden kunnen dan ook een raadgeving uitbrengen. Alle partijen gingen hiermee akkoord. Daarna werd door cd & amp ; v een verzoek – om op aanloop te gaan bij de bevoegde minister om de 2 consensuslocaties terkammenstraat en/of het zwaantje te gaan verdedigen – aan dit agendapunt toegevoegd. Alle partijen ging akkoord met dit verzoek, enkelvoudig meerderheidspartij lvb onthield zich.

Man die aanvaller London Bridge overmeesterde, doet zijn verhaal: “Ik was bereid om te sterven”

een ex-gevangene die op de london bridge mee een messiaans overmeesterde, heeft aan de bbc zijn verhaal gedaan. “ik schreeuwde dat hij zijn vest moest laten ontploffen”, vertelt hij. “ik was bereid om mijn leven te geven. ” john crilly, die voor delict was veroordeeld na een uit de hand gelopen inbraak, ging op 29 november op de london bridge usman khan met een blusapparaat te lijf. Khan, die in 2012 voor terrorisme veroordeeld was, had net twee mensen doodgestoken en droeg een valse zelfmoordvest. Toen crilly een vrouw hoorde schreeuwen op de rehabilitatieconferentie, wist hij dat er iets aan de hand was. Hij ging de trap af en zag saskia jones ( 23 ) gewond op de onderbouwing lagen voor hij khan gewapend met twee messen in het oog kreeg. De ex-gevangene riep naar khan wat hij aan het doen was. “hij zei iets over ‘iedereen vermoorden’ of ‘jou vermoorden’, iets over mensen vermoorden. ” hij niet het sentiment dat de aanvaller inschatten mensen viseerde. Fataal schot meerdere mensen probeerden de messiaans te overmannen en het kamp verplaatste zich naar de london bridge. “ik schreeuwde dat hij zijn vest moest laten ontploffen”, vertelt hij. “ik was bereid om mijn leven te geven. ” volgens crilly zei khan dat hij zijn vest pas wou laten ontploffen als de politie er was. Crilly riep daar naar de politie dat ze de aanvaller moesten neerschieten. “het leek eeuwen voor ze schoten. Overijverig en schietgraag waren ze niet. Ze namen echt hun tijd, tot op het punt waarop ik ‘schiet hem neer’ riep. ” de politie moederschoot hem dood. Re-integratie crilly was bevriend met het 25-jarige prooi jack merritt. Hij was de coördinator van learning together, een initiatief dat zich inspanning voor de re-integratie van gedetineerden. Crilly kreeg in 2005 een gevangenisstraf voor moord. Tezamen met een kompaan had hij ingebroken in het huis van een 71-jarige vrouw. Ze overleed nadat zijn kompaan haar in het gezicht had geslagen.

Nieuw burgerbusje vervoert inwoners Herne naar markt

het ocmw van herne beschikt nu over een burgerbusje. Dat is een bus waarmee inwoners van herne wekelijks naar de markten van ninove of edingen kunnen pendelen. De bus kan daarnaast ook gehuurd word en wordt ingezet vanaf nu woensdag 20 maart. Inwoners van herne die graag naar de handel van ninove of edingen gaan, kunnen vanaf woensdag 20 maart beroep doen op de burgerbus. Het blikje werd aangekocht na een samenwerkingsverband van het ocmw van herne, de firma special ad en ondersteuning van een 30-tal handelaars uit herne. De bus biedt ruimte aan acht personen en een bestuurder. De eerste rit van de burgerbus gaat door op 20 maart. Dan rijdt het blikje naar de handel van edingen. Er is geen vaste route. Mensen die zich aanmelden word thuis opgehaald en opnieuw afgezet. Een pleziertochtje naar de handel van edingen kost 1 euro. Naar de handel van ninove gaan met het nieuwe blikje kost 2 euro. Het burgerbusje kan ook gehuurd word door verenigingen of landbewoners van herne. Bruikbaar aanmelden kan ten laatste elke vrijdag voor de marktdag voor 12u op het aantal 02/397. 00. 00 ( ocmw herne ) bij nancy van den eynde of bij valentina khamraeva. ( foto : ocmw herne )

U19 Club Brugge spelen gelijk tegen Real Madrid in Youth League na kopbalgoal van doelman in slotseconden

de u19 van club brugge bezitten op de slotspeeldag in youth league, de jongerenversie van de champions league, gelijkgespeeld tegemoet real madrid. voor de wedstijd was het zowat al zeker dat club brugge minimaal play-offs voor de 1/8ste finales van de youth league zou spelen. maar om helemáál zeker te zijn, had het nog een kadetje nodig. als het verloor, moesten de leeftijdsgenoten van galatasaray al zwaar gaan overwinnen in psg. de klus inklaring in de versluys strijdperk was toch de bedoeling, maar de u19 leek wat tijdens de indruk van de omstandigheden en de tegenstander. voor de rust gingen de jonge verdedigers een paar keer zwaar in de fout. ook van der brempt, die deel uitmaakt van de a-kern, deelde in de brokken. na 22 minuten scoorde jordi de verdiende openingsgoal na een gemeen weggewerkte voorzet vanop rechts. die voorsprong duurde haast enkele minuten : na een fout op aelterman scoorde de wolf vanop de stip. dat het voor de rust geen 1-2 of 1-3 werd, was een half mirakel. opzienbarend gestuntel in de verweerschrift werd niet afgestraft door de madrilenen. 1-1 aan de rust dus, maar met een gelukje voor de bruggelingen. na de rust had jong club de verlegenheid van zich af gegooid. het trok naar voor en kreeg de beste kansen, maar voltooien zat er niet in. real madrid zag af, maar kwam toch weer op voorsprong : pablo rodriquez werkte een toonbank enig mooi af. club nam risico’s en trok met man en macht naar voor, en in de allerlaatste seconde gebeurde het ondenkbare. op een corner van strijd de cuyper kopte doelman senne lammens waarachtig raak. de nietig duizend-en-een-nacht volgers in oostende gingen uit hun dak, spelers en staf sprongen elkander in de armen. club pakt de tweede ruimte in menigte a en speelt dus play-offs voor de volgende uitstapje van de youth league. wat een goal! ! @ senne_lammens kopt onze boys naar de volgende uitstapje! ? ? ? ? ? ? pic. twitter. com/ovv6h5admq— club brugge kv ( @ clubbrugge ) 11 december 2019 de poules in de youth league koopwaar identiek aan die van het toernooi bij de a-elftallen, maar bij de u19 oplawaai wel ge\xefsoleerd de groepswinnaar door naar de 1/8ste finales. die eer is voor real madrid. club speelt als aantal twee play-offs tegemoet de winnaars van het kampioenenspoor voor een ruimte bij de laatste zestien. # clurm 1? ? -1? ? 46 ‘ | de hemelsluizen zijn open gegaan in oostende. nog 45 minuten knokken voor die kwalificatie! # uyl pic. twitter. com/goplkflxtv— club brugge kv ( @ clubbrugge ) 11 december 2019

Gymclub Ternat brengt ‘Jump for Life’

een jonge gymnaste van gymclub ternat wordt getroffen door kanker. De mede-gymnasten zijn zo hard geraakt door dat nieuwsjournaal dat ze het evenement ‘jump for life’ oprichten, tvv het kinderkankerfonds. De gymnasten van de competitiegroep trampoline van gymclub ternat geel op maandag 11 november een betoging met randanimatie in het kader van de warmste week. De winst gaat volledig naar het kinderkankerfonds. Ze doen dit daar een meisje van 14 getroffen werd door kanker. Het event vindt gelegenheid in het sportcentrum van ternat, van cauwelaertstraat 40, 1740 ternat. 14u : deuren 15u : demo show competitiegymnasten ( trampoline, toestelturnen + de beste trampolinespringers van naburige clubs ) 16u – 18u : spring je mee? non-stop 14u-18u : schminkstand, fotobooth, haartooi, cake & amp ; taarten, chocomelk, frituurpan geopend. Jokeren voorbespreking of steunkaart : 5€ – kas : 6€ info en jokeren via jumpforlife @ gymclubternat. Be en de link naar event op facebook

Ilan Van Wilder wil rustig groeien bij Sunweb: “Ik zal ook Vlaamse wedstrijden rijden”

ilan van wilder ( 19 ) is de benjamin jogger bij team sunweb. Hij wordt in 2020 prof bij de duitse formatie. “ik wil bovenal heel veel leren”, zei hij op de teampresentatie in amsterdam. “zowel in de kleinere rittenkoersen als in het eendagswerk. ” lees ook. Team sunweb stelt zijn ploeg voor aankomend jaargetijde voor, maar belgen tiesj benoot en ilan van wilder moet van in het publiek toekijkenilan van wilder maakte het voorbije jaargetijde zijn debuut bij de beloften van lotto-soudal, boekte een ritzege in de vredeskoers en finishte als vierde in het eindklassement. Hij koerste ook een sterke geslachtsgemeenschap van de isard ( zevende in het klassement ), maar liet zich bovenal opvallen in de geslachtsgemeenschap van de toekomst waar hij zich naar een knappe derde gelegenheid in het eindklassement knokte en dat in zijn eerste jaar bij de beloften. Het leverde hem de waardigheidstitel van flandrien van het nieuwsblad op bij de beloften. De tweestrijd sloeg daarna toe : bleef hij nog toezegging of zou hij de overstap fabriceren naar de profs? het werd uiteindelijk dat laatste en de jogger uit opwijk koos niet voor de profs van lotto-soudal, maar verkaste naar het ongelijkheid van iwan spekenbrink en diens team sunweb. Ilan van wilder werd bij de beloften verkozen tot flandrien van het jaar. Foto : photo news “ik was gecharmeerd door hun aanbod en denk dat ik bij dit team heel veel kan leren. Ze wonnen met tom dumoulin de giro en bezitten veel ervaring als het gaat om het rondewerk. Daar kan ik exclusief maar de vruchten van plukken. Al zal ik niet exclusief rittenkoersen rijden, je zal me ook zien in vlaamse wedstrijden, zoals nokere koerse bijvoorbeeld. Ik aanvang mijn wegseizoen in de geslachtsgemeenschap van de algarve en daarna moet we nog een programma overigens opstellen. Ik wil bovenal geen schreden overslaan en hier rustig groeien. Ja, daar hoort ook bij dat ik voor de kopmannen zal moet rijden, met veel plezier zelfs. Als prof aanvang je weer van nul en moet je alle facetten doorlopen. ” van wilder reed een prima jaargetijde als eerstejaarsbelofte en dat leverde hem een profcontract op. Foto : belga opmerkelijk : van wilder zat ongeacht benoot in de zaal gedurende de teampresentatie. De twee renners bezitten nog een lopend overeenkomst met lotto-soudal en mogen nog geen sunweb-shirt showen. Dat mag pas vanaf 1 januari.

Politie verijdelt drugsdeal in Ternat

de politiezone tarl kliste ogenblik in ternat een geseinde man. Hij wordt er van duister te ageren in verdovende middelen. De inspecteurs die de man oppakten, maakten deel uit van een toegevoegd patrouille die de zone inzet in de ‘donkere dagen’. Op 7 november 2019 pakweg 02:40 uur merkte de politiepatrouille een duister transportmiddel op in ternat in de fazantenlaan. Wanneer de politie de bestuurder wou narekenen nam deze de vlucht. Na een achtervolging werd hij geïntercepteerd en gecontroleerd. De bestuurder wordt ervan duister te ageren in verdovende middelen. Hij werd aangetroffen in het activa van wapens. Daarenboven bleek hij na een penitentiair verlof niet te zijn teruggekeerd naar de gevangenis. Hij pleegde onder zijn vlucht gevari\xeberde verkeersovertredingen. Het parketvloer halle-vilvoorde heeft de man ter boeteoplegging poneren met oog op voorleiding bij de onderzoeksrechter door verkoper van verdovende middelen en onduldbaar wapenbezit. Betrokkene werd aangehouden door de onderzoeksrechter.