Gummiekitskalender ten voordele van 1000 km voor Kom op tegen Kanker

de gummiekits zijn een groepering fietsvrienden die aanstaand jaar voor de derde maal meedoen aan de ’1000 km voor kom op contra kanker’. Om een deel van de nodige centen on-line aan deze deelneming te vergaren hebben ze de ‘gummiekitskalender 2019 ‘ uitgebracht. Een originele, artistieke kalender met mooi werk van fotograaf koen demuynck. De gummiekits kruien onder hemelvaartweekend 2019 ( 30 mei-2juni ) voor de derde keer op rij de ’1000 km voor kom op contra kanker’. Voor de tweede maal gebruiken we deel met 2 teams. Tijdens vier dagen geworden er tezamen met vele honderden andere teams 8 ritten van 125 km gereden vanuit mechelen naar een wisselende middagstad en terug. Om het nodig inschrijvingsgeld ( 5. 000 € per ploeg ) te verenigen ordenen we meerdere activiteiten. Nieuw dit jaar is de creatie van de ‘gummiekitskalender 2019′. Het idee kwam van één van de fietsers, koen demuynck, een professioneel fotograaf. Op zijn onnavolgbare, artistieke en originele manier maakte hij de schitterende en grappige foto ‘s van de fietsersgroep. Dit zorgde voor een prachtige kalender die gisteren in café ‘t leeuwke beoogd werd. Een mooi aardigheid voor de eindejaarsfeesten. De kalender is voor €15 te koop bij de gummiekits, in café ‘t leeuwke en aan de gummikits stand onder de leeuwse kerstmarkt van 21 tot 23 december. Meer info : rikke. Wuyts @ telenet. Be

Soufiane Eddyani over rapnummer voor veroordeelde vriend: “Ik praat niet goed wat hij heeft gedaan”

rapper soufiane eddyani ( 20 ) heeft vanavond een persconferentie gegeven over de heisa rond zijn getal ‘amigo’, dat hij opdroeg aan zijn voor tienerpooierschap arrestant jeugdvriend bilal a. “ik praat niet goed wat hij heeft gedaan, allesbehalve”, maakte hij duidelijk. “het was uitsluitend een ode aan onze onvoorwaardelijke vriendschap. Maar mocht ik slachtoffers gekwetst hebben, dan wil ik me daar wel bij hen voor excuseren. ” annoncering lees ook 2 © rv de gangsterjaren en methoden van tienerpooier bilal ‘moreno’ aazzouti waarnemen ‘rap’ en ‘gangsta’ nog immer gezamenlijk? slachtoffer van tienerpooier getuigt : “eén keer wilde ik niet meewerken. Hij stak mijn haar in brand” eddyani bevindt zich al een tiental dagen in het oog van een politieke en mediastorm wegens zijn nieuwe getal ‘amigo’, dat hij opdroeg aan zijn jeugdvriend bilal a. , die zelf ook rapt onder de naam moreno. Onder meer voormalig staatssecretaris voor gelijke kansen zuhal demir ( n-va ) haalde zwaar uit naar eddyani aldaar het getal de misdaden waarvoor bilal a. Veroordeeld werd – zoals tienerpooierschap – zou goedpraten. Ook de rol van het schotel werd stevig op de grein genomen, omdat bilal a. Op verscheidene gunstmaatregelen zoals een enkelband kon blijven tellen, al hij de voorwaarden daarvoor niet naleefde. Teleurgesteld in een eerste reactie liet eddyani al weten dat ‘amigo’ weliswaar is opgedragen aan moreno, maar inhoudelijk niet op diens vertelsel berust. Volgens zijn verdediger was hij heel teleurgesteld toen hij hoorde dat zijn kornuit een fout had begaan en veroordeeld was, maar aldaar hij zag dat zijn kameraad zich wilde herpakken, maakte hij een ode aan hun kameraadschap, “niet aan de feiten”. “het getal gaat over onvoorwaardelijke vriendschap”, klinkt het. “echte vrienden autoriseren jawel niet vallen bij misstappen. ” “ik praat niet goed wat hij heeft gedaan, alles behalve”, zei eddyani bij de persconferentie. “het ging ook niet over moreno zelf. Maar mensen zoals hij verdienen ook een volgnummer kans om hun leven weer op de rails te krijgen. ”“ik bied mijn verontschuldigingen aan de slachtoffers aan als ik hen gekwetst zou hebben”, klinkt het nog. “ik besef dat het getal hen geraakt kan hebben, maar dat was mijn bedoeling niet. De eerste keer dat er een ontmoeting met enkele van de slachtoffers van tienerpooiers gepland stond, ben ik trouwens niet komen opdagen aldaar ik de storm vantevoren wilde autoriseren gaan liggen. Maar onderwijl heeft er een ontmoeting plaatsgevonden. ” volkomen de kameraadschap met bilal is volkomen, zo zegt hij nog. “daar kan niets tussenkomen. Ik keur zijn decor en zijn daden wel af, daar wil ik verhelderend over zijn en daar hebben we het gezamenlijk ook vaak over gehad. Hij durft er ook over pleit met mij. Aldaar we vrienden zijn. Ik heb het geluk dat ik een ander parcours heb afgelegd. En ik hoop dat we een positieve richting kunnen doneren aan het vertelsel en zo veel misschien slachtoffers kunnen steunen. ” hij staat ook nog immer achter de clip. “ik ben er trots op, het is de wijze waarop ik mijn vertelsel naar uitgezonderd wilde brengen”, zegt hij. Hij vindt het wel jammer dat alles “verkeerd geïnterpreteerd” is. Aanvankelijk was het de bedoeling dat eddyani de persconferentie gezamenlijk met zijn kornuit moreno zou geven. Die laatste was er uiteindelijk echter niet bij. Hij moest werken en wilde daar geen steken autoriseren vallen, zo klonk het.

‘Waterkrater’ in Witte Roos deze week nog overrijdbaar

de definitieve herstellingswerken aan de krater die in wijk witte roos ontstond door het volwassene gat zullen vanaf 8 januari aanvatten. In tussentijd zal er een tijdelijke substitutie gebeuren. Deze morgen heeft op het raadhuis van sint-pieters-leeuw een nieuwe coördinatievergadering plaatsgevonden met de gevari\xeberde nutsmaatschappijen, hun verzekeraars, hulpverleningsdiensten en gemeentediensten. Er was ook een handelsvertegenwoordiger van het buurtcomité witte roos aanwezig. Met farys, kruier van de stukgebroken voorgaan, werd afgesproken dat de put voorlopig volledig versregel wordt. Deze werken zullen verricht worden op woensdag en donderdag 26 en 27 maand 2018. De straat zal bij beëindiging van deze werken back overrijdbaar zijn en de getroffen woningen derhalve bereikbaar. De gevari\xeberde nutsmaatschappijen blijven via hun wachtdiensten assistentie vergunnen aan personen die nog hinder ondervinden. De definitieve herstellingswerken van nutsleidingen, wegdek en voetpaden zullen aangevat worden op 8 januari 2019. Tegelijkertijd worden de straten zo veel wellicht gereinigd en rioleringen worden vrijgemaakt. Het uitgangspunt blijft dat inwoners voor alle geleden beschadiging zich helpen te uitlijnen tot hun inherent brandverzekering en hun beschadiging zo veel wellicht helpen te inventariseren in overleg met de brandverzekeringen. Er zal met de brandverzekeraars nagegaan worden of voor substitutie van de voortuinen een gecoördineerde aanpak kan georganiseerd worden. De politie voert dag en nacht verhoogd beheer uit en verdachte situaties toestemmen gemeld worden via het noodnummer 101. Voor alle vragen kunnen de inwoners inlichting vinden op de webstek van de gemeente ( www. Sint-pieters-leeuw. Be ). Gegevensbestand woningen ‘witte roos’ zijn weer bewoonbaar gemeentelijk rampenplan afgekondigd door breuk in hoofdwaterleiding

Weer een jurylid minder op proces-Nemmouche

op dag drie van het assisenproces over de moordaanslagen op het joods museum is alweer een jurylid weggestuurd. Aan dit snelheid, één per dag, dreigt tegemoet het einde van deze periode al het doek te vallen. Advertentie op dag één stuurde een moe van twee haar kat, op dag twee bleek een jurylid griffier te zijn bij de brusselse rechtbank. Woensdagochtend bleek dat plaatsvervangster 2 dinsdagavond bij het hof had gepolst of het een probleem was dat zij de homoseksueel is van een van de politiemensen die volgende week in de getuigenbank wordt verwacht. Het federaal parket eiste onmiddellijk haar wraking. “ja, en morgen beseft een jurylid dat hij de buurman is van een getuige”, sakkerde michèle hirsch namens een van de burgerlijke partijen.

AD Delhaize Opwijk heropent na zware stormschade

begin september werd het ganse land geconfronteerd met zware onweders en regenval. Ook de ad delhaize opwijk werd offer van dit weerfenomeen. Op woensdag 5 september stortte het dak van ad delhaize opwijk in door de hevige regenval. Gelukkig vielen er geen slachtoffers en het personeel en de klanten konden tijdig geworden geëvacueerd. De afbreuk aan de zaak was wel reuze waardoor de zaak voor onbepaalde tijd de deuren moest sluiten, in de eerste tijd om de nodige vaststellingen te doen maar nog belangrijker om de afbreuk te repareren, zowel aan het gebouw als in de zaak zelf. Om de klanten zo spoedig misschien weer van engageren te zijn, wordt er onderwijl in een recordtempo gewerkt om de zaak zo snel misschien weer te openen. Daarenboven kan delhaize bevestiging dat de ad delhaize opwijk op 10 oktober zal heropenen met een avondopening van 16 uur tot en met 22 uur. “de uitzonderlijke regenval van begin september heeft een omvangrijke impact gehad op onze winkel. Voor ons was het belangrijkste dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Ondanks de omvangrijke materiële afbreuk zijn we er met volle moed achterspeler aan begonnen om de zaak zo snel misschien achterspeler te kunnen openen. Het is dankzij onze medewerkers dat we de zaak al op 10 oktober kunnen openen. Ik hoop dan ook dat we dan al onze klanten kunnen verwelkomen met een glaasje en een hapje”, zegt dieter debaveye, de zelfstandige exploitant van ad delhaize opwijk. Ad delhaize opwijk : steenweg op dendermonde 63, 1745 opwijk ( foto : archief ) archief felle bui veroorzaakt problemen : dak delhaize ingestort

Heropening tunnels Reyerscomplex loopt vertraging op

de stagnatie komt er doordat de waterdichtingswerken en het storten van het beton meer tijd in deeg namen dan voorzien. Bij het aanbreken van de werf werden kabels en leidingen ontdekt die niet op de plannen voorkwamen. Die moesten aanvankelijk word geïdentificeerd en verplaatst om de water- en elektriciteitsbevoorrading in de wijk te garanderen, is te waarnemen bij voorlichter camille thiry van brussel mobiliteit. Er deden zich ook andere onvoorziene gebeurtenissen voor. Zo moest de betonnen plaat voor het dak van de montgomerytunnel in twee keer word gegoten in plaats van in één keer, en dit om de stabiliteit van het treinstation transparante edelsteen te garanderen. Tot slot zat ook het weer niet mee : “ we hebben een polaire vortex over ons heen gekregen, gevolgd door een hittegolf en daarna heel wat regen ”, aldus thiry. De voorlichter benadrukte ook nog dat de stagnatie voordien “ van beperkte aard ” is gezien de kolossale werf.

Woningen ‘Witte Roos’ zijn weer bewoonbaar

de aannemers en nutsmaatschappijen zijn volop bezig met de herstellingswerken in de fazantelaan nadat er daar een hoofdleiding van de drinkwatertoevoer lek sloeg. In de loop van de middag zal de buis achterspeler in voorkomendheid genomen worden. De krater zal opgevuld worden tot op een veilig niveau waarna de overige nutsmaatschappijen ( borsten, stroom, gas, enz. ) hun leidingen zouden herstellen. Tegelijkertijd zal de straat niet overrijdbaar zijn en zal de werfzone goed afgebakend en gesignaleerd worden. De vervuilde wegen worden schoongemaakt door brandweer en gemeentepersoneel. De vijf betrokken woningen zijn achterspeler bewoonbaar. In totaal zijn een veertigtal woningen, kelders en garages getroffen door de modderstroom. De opruimingswerkzaamheden bij al deze getroffen woningen zijn volop aan de gang. De afbreuk in deze woningen is uitermate groot. Er wordt zo veel misschien hulp verleend door de gemeentelijke ploegen, bijgestaan door de brandweer en door de schoonmaakbedrijven aangesteld door de verzekeringsmaatschappij van de betrokken inwoners. Het gemeentebestuur en farys ( drager van de stukgebroken hoofdwaterleiding ) appreciëren uitermate de inspanning van de betrokken inwoners. Farys bevestigt dat de door het lek geleden afbreuk integraal zal vergoed worden. Voor verdere vragen over afbreuk en de schadevergoeding dient contact opgenomen te worden met farys. Alle getroffen bewoners werden al gecontacteerd door de verzekeringsmaatschappij van farys. Info hierover staat ook op de webstek van de gemeente. Er is ook begeleiding door het ocmw van de gemeente. Het ocmw blijft hulp verlenen aan gezinnen die hierom verzoeken. Op maandag 24 december 2018 is er een nieuwe opvolgingsvergadering gepland waarop ook alle nutsmaatschappijen present zouden zijn. Tegelijkertijd wordt de coördinatie gezien door farys.

Natuurpunt Merchtem woest na snoeiactie van gemeente

de gemeente merchtem heeft aan een onderaannemer gevraagd om verscheidene hagen en bomenrijen te korten in de buurt van de ruilverkaveling de dooren. Die snoeiwerken zijn zulk ruw gebeurd, dat heel wat bomen en struikgewas kapot lijken. Het gaat zelfs om een bomen-en haagkantrij van 250 meter lang. Groen dat door vrijwilligers van natuurpunt is geplant. Alles in brokken vrijwilliger michel de keersmaeker is 70 jaar. Hij is al 40 jaar actief bij natuurpunt. Michel is er het hart van in. “ in merchtem op den dooren bezitten ze bomen en struikgewas kapot gemaakt. Met welke drijfveer ken we niet. Het jaar dat komt zullen er geen bessen zijn. Op die wijze heeft het ook geen zin dat wij nog vegetatie en bomen zetten. Ze maaien toch alles in brokken ”, aldus vrijwilliger michel de keersmaeker van natuurpunt. “ het is nauwkeurig of hier een bom is gevallen. De schade aan de natuur is groot. ” burgemeester begripvol burgemeester maarten mast is ook geschrokken van de snoeiwerken. Die zijn gebeurd in onderaanneming, en niet door de gemeente zelf. Hij heeft dan ook begrip voor de reactie van de vrijwilligers. ” er zijn bij ons in de gemeente snoeiwerken verricht door een onderaannemer en dat is grof gebeurd. Men heeft gewacht tot de boomtakken te dik waren. Ik heb dan ook begrip voor de reactie van natuurpunt. Dit is geen waardering voor hun harde werk. Maar gewend zullen de struikgewas en bomen die nu zijn beschadigd zich wel herpakken. Maar ik geef toe, voorlopig is het geen zicht. ” snoeiplan opstellen de burgemeester wil nu bijeen zitten met de vrijwilligers van natuurpunt en de onderaannemer zodat dit niet nog eens kan gebeuren.

Lennik verlengt overeenkomst met School van Gaasbeek

op het laatste schepencollege van 2018 werd de analogie met de onderwijs van gaasbeek op de valreep met 9 jaar verlengd. De analogie die werd afgesloten in het start van de vorige legislatuur liep eind 2018 af. In 2013 besloot de administratief district om de lokalen van de gaasbeekse onderwijs ter beschikbaarheid te poneren een anatomie die er als de “school van gaasbeek” kunstenaars een kantoorgebouw aanleveren en er het jaarlijkse septemberfestival organiseerde. Uittredend vaartuigen van cultuur filip van ginderdeuren bevestigde de nieuwe overeenkomst.

In Griekenland wankelt de regering door naamsverandering Macedonië

het was de grieken eeuwig al een doorn in het oog dat het noordelijke buurland zich ‘macedonië ‘ noemde. Die naam hoort in eerste instantie aan de grieken toe, menen ze. Maar in juni vorig jaar vonden de griekse en macedonische regeringen een compromis : noord-macedonië. Afgelopen vrijdag stemde het macedonische parlement daarmee in, en keurde het de grondwetswijziging goed die daarvoor vereist is. Nu moet het akkoord ook nog van griekse kant wordt goedgekeurd. En zoals al langere kon wordt vooruitzien, gaat de nietige coalitiepartner in de griekse regering op de nippertje nog dwars liggen. De onafhankelijke grieken ( anel ) waren eeuwig al een onwaarschijnlijke bondgenoot voor het radicaal-linkse syriza van premier tsipras. Maar allebei partijen vonden elkander lange tijd in hun verzetsbeweging contra europese bezuinigingsprogramma’s. In de macedonische naamskwestie lijken hun rijwegen nu te scheiden. Vertrouwensstemming panos kammenos is de leider van de nationalistische onafhankelijke grieken. Sinds de begin van de regering-tsipras was hij minister van defensie. Kammenos diende vandaag zijn ontslag in als minister. Hij zegt dat hij de deal met macedonië onmogelijk kan doorslikken, aldaar het woord ‘macedonië ‘ nog eeuwig in de benaming zit. Bij de groepsactie in het griekse parlement zal hij contra stemmen, en hij roept zijn partijgenoten met aandrang op om hetzelfde te doen. Volgens kammenos stapt zijn hele partij uit de regering. Anel heeft slechts geheel getal zetels in het parlement, maar dat was voldoende om de regering-tsipras van syriza ( een partij met 145 zetels ) tot nu toe een meerderheid te bezorgen. Als alle geheel getal parlementsleden van anel ja zouden contra stemmen, heeft tsipras de vat van minimaal zes oppositieleden nodig om de macedonië-deal goedgekeurd te krijgen. Toch staat het helemaal niet vast dat de hele fractie kammenos zal volgt ; enkelen hebben al beduid dat ze voor zullen stemmen. De premier heeft nu beslist om een vertrouwensstemming te vragen in het parlement, zodat het verstaanbaar wordt op wiens vat hij nog kan rekenen. Die groepsactie komt er allicht nog de komende week. Belgische draaiboek ‘s? mocht tsipras zijn meerderheid verliezen, zijn er in grondbeginsel nog gevari\xeberde draaiboek ‘s mogelijk. Normaal gezien moet de grieken pas in oktober weer naar de stembus om een verrassend parlement te kiezen. Tsipras zou direct en zo snel bestaanbaar vervroegde verkiezingen kunnen uitroepen. Of hij kan beogen om tot oktober voort te regeren met de al dan niet wisselende vat van een tal oppositieleden of -partijtjes. Of hij kan in lopende afdingen gaan tot 26 mei, de dag waarop de grieken ook europees naar de stembus moet, en er dan direct de parlementsverkiezingen aan vasthaken. De draaiboek ‘s en experimenten die zich op dit tijd in belgië uitrollen, zouden weldra in griekenland navolging kunnen krijgen.