Regering krijgt vertrouwen van het parlement

aan de gemoedstoestand was maandag de beleidsverklaring van minister-president michel voorafgegaan. Die hield een vurig pleidooi waarin hij de de resultaten van de kabinet onder deze legislatuur in de verf zette en aankondgde wat de kabinet de volgende zes maanden – tot de nationale verkiezingen in mei toekomstig jaar – nog wil realseren. Staatsbeleid elio di rupo in debat met minister-president michel : “ het is niet job, job, job, maar flop, flop, flop ” di 09 okt 11:31 gisteren volgde het debat in de kamer waarbij bovenal de hevige aanval van ps-voorzitter elio di rupo tegenstrijdig de kabinet en minister-president michel opviel. Ook de andere oppositiepartijen spaarden hun kritiek op het beleid van de kabinet niet.