Europese Commissie overweegt taks op plastic

de europese provisie overweegt een taks op plastic in te voeren, waarvan de opbrengsten rechtstreeks naar de europese budget zouden gaan. Dat heeft eurocommissaris voor budget günther oettinger woensdag laten verstaan. Het is één van de pistes die oettinger bewandelt in zijn zoektocht naar vers geld voor de budget na het afscheid van groot-brittannië. Advertentie ” we moeten onze plastic afvalberg beetgrijpen ”, zo wees oettinger op de milieuproblemen die de productie van plastic met zich meebrengt. Simultaan zou zo’n europese taks volgens de duitse eurocommissaris kunnen bijstaan om de bijdrage van de lidstaten aan de europese budget “ hierbinnen proporties ” te houden. Oettinger gaat de piste voorts bestuderen en legt bestaanbaar contra mei een tastbaar bede op tafel. Die tijdsperiode zal de provisie globale voorstellen doen over de inkomsten en uitgaven van de europese unie na 2020. Dat wordt een hele klus. Zo zal de europese budget jaarlijks met 12 tot 13 geheel getal euro inkrimpen door het afscheid van groot-brittannië. Maar ook voor de financiering van nieuwe europese opdrachten als migratie, grensbeheer en defensie zal nog eens ruwweg 10 geheel getal euro reserve per jaar nodig zijn, zo schetste de duitse eurocommissaris. Die hele operatie zal gedeeltelijk opgevangen word met besparingen en budgettaire verschuivingen, maar er zal ook vers geld gevonden moeten worden. Een taks op plastic is zo’n denkpiste. Oettinger heeft ook de inkomsten uit de europese koophandel in co2-uitstootrechten in het vizier. Ofschoon het om europees regelgeving gaat, vloeien die inkomsten nu naar de nationale schatkisten. “ het zou uiteraard zijn mits die inkomsten naar de europese budget gaan ”, onderstreepte oettinger. De provisie wil de budget na 2020 met zo’n 10 procent verhogen. Die bedraagt nu zo’n 150 geheel getal euro per jaar, of één procent van het bruto nationaal inkomen van de eu. De lidstaten staan in voor het grootste deel van de financiering. Oostenrijk kantte zich al contra een hogere bijdrage, landen als hongarije en polen afweren een groter budget. De provisie wil contra de europese verkiezingen van 2019 een afspraak arriveren met de lidstaten en het europees parlement.