Buurt vreest nieuw schoolgebouw : “Plannen niet realistisch”

de bewoners van de sint-wivinadreef in groot-bijgaarden vrezen de inplanting van een opzienbarend school op een terrein belendend aan de straat. “ de plannen toeschijnen ons niet realistisch. Wij willen het behoud van de woon- en leef-kwaliteit in de buurt ”, klinkt het. De don bosco gebouw reageert : “ veel te voorbarige vrees, de plannen zijn immers nog niet af. ” even recapituleren : in de nabije omtrek van de sint-wivinadreef is de afgelopen jaren hard gewerkt aan parkresidentie wivina, een plan voor 65-plussers in het beschermde parkdomein van het historische wivinaklooster. Vlak ongeacht het nonnenklooster is er de don bosco lagere gebouw, voorheen nog gekend als de broederschool. Enkele jaren geleden raakte beroemd dat de land en het gebouw van die gebouw mee op zal gaan in het wivinaproject. De gebouw zal daarom verhuizen naar een land aan de overzijde van de hendrik placestraat op de hoek met de sint-wivinadreef. Negatiefde verhuis zal gepaard gaan met een vergroting van de school. Volgens inwoners van de sint-wivinadreefzijn de plannen niet realistisch. “ de inplanting van een nieuwe gebouw voor 900 leerlingen, drie maal de huidige vermogen, zal heel wat impact hebben op de mobiliteit, het sound, het vergezicht en de leefkwaliteit ”, klinkt het. “ de plannen om alle leerlingen van 3-10 jaar van de opleiden van don bosco te centraliseren op één gelegenheid, toeschijnen ons niet realistisch. Op onze constructieve interpellatie aan de initiatiefnemers van don bosco om de conceptplannen in bijzonderheid te bepraten werd tot onze verwondering beklagend gereageerd. Don bosco wenst geen overleg. ” wensende wijkwerking van de sint-wivinadreef zette onderwijl wel al enkele willen op papier. “ we willen het behoud van de huidige inrichting en vergezicht van de pittoreske en beschermde sint-wivinadreef : geen herinrichting en geen enkele ingang via deze woonstraat, wel via de hoofdstraat h. Placestraat ”, klinkt het. “ voorts willen we ons te vergewissen of de inplanting, de oppervlaktes, het aantal leerlingen, voorziene parkingplaatsen en de ontsluiting al dan niet naturalistisch zijn in deze omgeving. Daarenboven willen ze wordt afgetoetst met de impact van de vele andere projecten in dezelfde straat. De plannen van het stadsbestuur om van het hoogveld – h. Placestraat een drukke doorgangsweg te cre\xebren, zijn dan ook helemaal niet compatibel met een senioren- en school-omgeving. ” transparantiebij don bosco opsporen ze de vrees van de buurtbewoners zeer voorbarig. “ don bosco onderwijscentrum is privaat bouwheer van een nieuwe gebouw in dilbeek waarvoor zij, met vat van de vlaamse architect, een architect heeft aangesteld. De architect is volop bezig met de opmaak van het ontwerp van de school. Bijgevolg is het zeer overhaast om te beweren dat de inplanting problematisch zou zijn met verhouding tot de mobiliteit, het sound, het vergezicht en de leefkwaliteit ”, klinkt het daar. “ we hebben alhoewel meegedeeld aan de wijkwerking dat de plannen nog in opmaak zijn. Van zodra de plannen voldoende uitgewerkt zijn, zal don bosco onderwijscentrum hierover in alle transparantie communiceren. Hierover heeft don bosco onderwijscentrum ook al contacten gehad met de administratief district die aansprakelijk is strikte procedures na te leven waar ook uitgebreidheid zal zijn voor inspraak. ” annalen groot-bijgaardse broederschool wordt don boscoschool broederschool wordt deel van wivina-zorgsite