“IS-strijders krijgen geen eerlijk proces in Irak”

het voorbije jaar werden duizenden vermeende supporters en strijders van terreurgroep is gevangen genomen. Ze word vastgehouden en voor de rechter gebracht. Uit honderden gesprekken met rechters, advocaten en verdachten blijkt volgens hrw dat er heel wat misloopt door dat proces. Grove schendingen mensenrechten zo zou het lang niet verstaanbaar zijn wie de verdachten zijn, of waarom ze zijn opgepakt. “sommige gevangenen zijn aangehouden op basis van anonieme verdachtmakingen”, aldus belkis wille, vorser bij human rights watch ( hrw ). Het gaat van geharde is-strijders die wellicht gemoord en onteerd bezitten, tot politici of zelfs dokters die gedwongen werden om offer is-strijders te helpen. Gevangenen word in erbarmelijke omstandigheden vastgehouden en word via pijniging gedwongen tot bekentenissen, aldus hrw. Ook kroost en tieners word vastgehouden, waarna ze berecht word als volwassenen. Het moet hoofdzakelijk vooruit gaan iraakse rechter nog volgens hrw bezitten de verdachten niet eeuwig toegang tot een advocaat. Hun gezin zou vaak niet op de hoogte dat ze nog leven en gevangen word gehouden. Hrw sprak tijdens meer een rechter in het noorden van irak die toegaf dat het in zijn gerecht “vooruit moet gaan”. Manke bewijslast volgens wille blijkt dat heel wat verdachten word veroordeeld voor de generieke beschuldiging “lidmaatschap van is”, buitenshuis dat er daar specifieke bewijzen voor zijn. Verscheidene is-aanhangers zijn terwijl veroordeeld tot de doodstraf, en beschermd 92 keer is die ook al uitgevoerd. Dat beschaven het volgens hrw des te belangrijker dat de processen fair en doorschijnend verlopen. Fair groepsactie ook voor slachtoffers relevant niet uitsluitend de daders, maar ook de slachtoffers bezitten rechtspleging op een fair en doorschijnend groepsactie, benadrukt hrw. Uitsluitend zo krijgt het immense lijden en onrecht van de slachtoffers en hun gezin de nodige erkenning, klinkt het. Het geel de kans slachtoffers en daders elkander in de ogen te kijken. “ op die manier kan de getraumatiseerde iraakse samenleving de wandaad een gelegenheid beginnen schenken ”, zegt hrw. De daders toestaan vaak gezinnen achter die volledig verarmd zijn en maatschappelijk uitgesloten. Door de oneerlijke processen dreigen die families en kroost arm en verbitterd op te bloeien, stelt hrw. De anatomie vreest dat dit een ideale kweekvijver vormt voor een nieuwe mensenleven extremistische strijders. “in die zin heeft ook het westen baat bij eerlijke processen voor vermeende is-strijders”, aldus belkis wille van human rights watch. Afp or licensors