Monthly Archives: augustus 2013

523. 723 thuiswerkers in belgi ë

Meer dan een half miljoen belgische werknemers werkt deels of altijd van thuis. Dat blijkt ruim een kwart meer te zijn dan vijf jaar geleden. Dat wijzen cijfers uit van pastor van werk monica de coninck. Uit de cijfers blijkt dat in de periode 2008-2011 het aantal thuiswerkende werknemers van 416. 717 ( 11, 4 procent van de arbeidspopulatie ) gestegen is naar 523. 723 werknemers ( 14, 1 procent ). http://www.jobat.be/nl/artikels/523723-thuiswerkers-in-belgie/

Creativiteit afhankelijk van goede nachtrust

Een recente studie van de university of magnetic north carolina wijst uit dat een nachtje opblijven niet bevorderlijk is voor de creativiteit, zoals soms w é l wordt gedacht. Een goede nachtrust blijkt een must voor creatieve verwezenlijkingen. Zijn de hele nacht opblijven en insomnia nu echt index number van een creatief brein? psychologieprofessor roger beaty en zijn collega ‘s van de university of magnetic north carolina trachtten het na te gaan in hun creativiteitsonderzoek. Het onderzoeksteam analyseerde de niveaus van creatief denken en gedrag bij verschillende proefpersonen. In de mental testing werden zowel diverging denken ( bv. Ongewone toepassingen bedenken voor alledaagse voorwerpen ) en dagelijks creatief gedrag ( bv. Een verjaardagskaart maken voor een vriend ), als creatieve verwezenlijkingen ( bv. Een boek schrijven ) gemeten. Daarnaast werd ook een ‘insomniatest ‘ afgenomen bij de deelnemers, die slaapstoornissen en vermoeidheid tijdens de dag moest weergeven. http://www.jobat.be/nl/artikels/creativiteit-afhankelijk-van-goede-nachtrust/

To do : geen to do-lijstjes meer maken

Lijstjes kunnen je helpen om het overzicht te bewaren op alles wat je nog te doen staat. Volgens de nederlandse managementwebsite mt. Nl hebben sommige werknemers er echt baat bij om het anders aan te pakken en op te lijsten wat ze zeker n í et gaan doen. Een to do-lijstje opstellen vergt de juiste aanpak. Je ordent de zaken volgens belang en urgentie, waardoor de dingen met de hoogste prioriteit bovenaan komen te staan. Daarvoor heb je een zekere dosis zelfdiscipline nodig, waarover helaas niet iedereen beschikt. En dan zorgt een to do-lijst meer voor span dan voor rust in je hoofd. http://www.jobat.be/nl/artikels/to-do-geen-to-do-lijstjes-meer-maken/